Strip ogledi sa hibridima kukuruza 2017. godine

Objavljujemo rezultate "strip" ogleda za 2017. godinu sa komercijalnim hibridima kukuruza.

Možete ih pročitati ovde.