Izveštaj o broju sorti strnih žita u ispitivanjima u 2006. godini

Broj sorti strnih žita koje se ispituju u oglednim centrima u toku 2006. godine na šest lokaliteta je sledeći:

JARA ŽITA

 Redni broj 

  

  Broj sorti u ispitivanju

  UKUPNO

I godina 

II godina 

 1

Obična pšenica

 

 1

 1

 2

 Tvrda pšenica

 

 1

 1

 3

 Dvoredi ječam

 3

 10

 13

 4

 Tritikale

 

 2

 2

 5

 Ovas

 1

 

 1

 6

 Golozrni ovas

 1

 

 1

 UKUPNO

 

 5

 14

 19

 

OZIMA ŽITA

 Redni broj 

  

  Broj sorti u ispitivanju

  UKUPNO

I godina 

II godina 

 1

Obična pšenica

 20

 16

 36

 2

 Tvrda pšenica

 1

 3

 4

 3

 Dvoredi ječam

 5

 4

 9

 4

 Višeredi ječam

 3

 4

 7

 5

 Višeredi golozrni ječam

 1

 

 1

 6

 Tritikale

 4

 2

 6

7

Raž

1

 

1

 UKUPNO

 

 35

 29

 64

Ogledi su postavljeni na šest lokaliteta i to:

1. Agroinstitut, Sombor
2. Naucni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
3. PI Dr Petar Drezgic, Sremska Mitrovica
4. Institut Tamiš, Pancevo;
5. Centar za strna žita, Kragujevac
6. Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja, Zajecar

Podnosioci zahteva za priznavanje su :

1. Naucni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
2. Centar za strna žita, Kragujevac
3. Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja, Zajecar
4. PKB Agroekonomik, Padinska Skela
5. Agris, Indija
6. Limagrain, Novi Sad, zastupa Nickerson International Research
    i Agri Obtentions,Francuska
7. Poljoprivredni institut, Banja Luka;
8. Delta M, Beograd, zastupa Saatzucht Donau, Austrija
9. Agro seme, Sremska Mitrovica, zastupa Lochow-Petkus i Saatzucht Dr.
    Hege, Nemacka
10. Sladara Maltinex, Backa Palanka, zastupa Secobra recherches,
      Francuska;
11. Eko Seed, Subotica, zastupa Cereal Research NPC, Szeged, Madarska
12. Poljoopskrba-Sombor, Sombor, zastupa Saatzucht Josef Breun,
      Nemacka